07

Som det tidligere er informert om i Hagebyposten, så har borettslaget hatt en pågående konflikt med Statens vegvesen. Saken var meldt inn til forliksrådet, men nå har Statens vegvesen imøtekommet kravet fra borettslaget. Forurenset masse som er benyttet til å opparbeide plen ved den nye støyskjermen mot Bromstadvegen vil derfor bli byttet ut med rene masser. Det betyr at det kommer til å bli ny graving ved Bromstadvegen 26. Styret forstår at dette medfører ulemper for beboerne, men mener samtidig det er helt nødvendig å gjennomføre tiltaket for å få skiftet ut massene. Nærmere informasjon vil bli sendt ut til berørte beboere.

Her følger for ordens skyld informasjonen som tidligere ble sendt ut i Hagebyposten:
Med bakgrunn i arbeid som ble gjort i forbindelse med etablering av støyskjermen, har borettslaget en konflikt med Statens vegvesen vedrørende jord som er tilført eiendommen. I følge avtalen mellom borettslaget og Statens vegvesen skulle eiendommen istandsettes som «vanlig plen» etter utført arbeid med støyskjermen. Massene som er tilført fremstår imidlertid som forurenset med metallbiter, glasskår, store steiner og annet som har dukket opp av jorda. 

Da det ikke har vært mulig å løse saken i minnelighet, har borettslaget intet annet valg enn å iverksette rettslige skritt for å få saken avgjort. Saken håndteres av advokat ved TOBB, som har sendt forliksklage til forliksrådet i Trondheim, med krav om utbedring ved kontraktsbrudd. 

 
abonner på RSS 25 Latest Articles

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om?
send oss en mail

Mest lest
Arkiv
oktober 2020
2 artikler
juni 2020
1 artikler
april 2020
1 artikler
mai 2019
3 artikler
april 2019
2 artikler
februar 2019
4 artikler
januar 2019
1 artikler
desember 2018
1 artikler
november 2018
2 artikler
september 2018
2 artikler
mai 2018
1 artikler
april 2018
1 artikler
januar 2018
2 artikler
juni 2017
1 artikler
mai 2017
1 artikler
januar 2017
4 artikler
juli 2016
1 artikler
juni 2016
1 artikler
april 2016
1 artikler
mars 2016
2 artikler
januar 2016
1 artikler
november 2015
1 artikler
oktober 2015
1 artikler
august 2015
1 artikler
mai 2015
3 artikler
april 2015
4 artikler
mars 2015
1 artikler
februar 2015
3 artikler
januar 2015
1 artikler
november 2014
4 artikler