2-mannsboliger

2-mannsboligene i Strindheim Hageby BL ligger i Amalie Skrams veg, en parrallellgate til Bromstadvegen i den sørøstlige delen av borettslaget. 2-mannsboligene er horisontaldelte, slik at hver av leilighetene går over ett plan.