Barneparken


Barneparken er borettslagets naturlige samlingspunkt. Her fins det blant annet et lokale som kan leies, i tillegg til at området er tilrettelagt for lek og hygge. Det fins forholdsvis nye lekeapparater i barneparken, men det vurderes fortsatt utbedringer. Dette er imidlertid et kostnadsspørsmål.
 
I fjor høst ble det bygget platting i barneparken, og i løpet av våren vil det bli montert nye benker.
 
Dersom du ønsker å leie huset i barneparken, finner du søknadsskjema i linken under.
Det koster 200,- å leie huset en kveld, og leietaker besørger renhold i etterkant.