Fargekoder

Her finner du en oversikt over fargekoder og navn på de ulike malingstypene som er benyttet på husene i borettslaget. Denne oversikten kan være nyttig for eksempel i forbindelse med anskaffelse av varmepumpe, hvor hver enkelt er ansvarlig for å bygge godkjent kasse utendørs, og for maling av denne.