Informasjon om vedstabler

Etter vedtak på ekstraordinær generalforsamling i Strindheim Hageby BL, blir det nå tillatt å etablere vedstabler på felles uteområder.  Styret vil utarbeide retningslinjer for hvor og hvordan disse kan etableres.