Historikk

Hva er en hageby?
Ideen om hagebyen har sin opprinnelse i England.
Inspirert av de dårlige levekårene i de engelske industribyene skrev
parlaments-sekretær Ebenezer Howard 1898 boken "To-Morrow" som ble grunnlag
for dannelsen av hageby-bevegelsen. Howard mente at fremtidens industriarbeider
skulle leve i grønne og luftige boligstrøk. Rundt hvert hus skulle det anlegges private
hager slik at beboerne kunne forbedre sitt kosthold med grønnsaker og frukt fra egen
hage. I midten av hver hageby skulle det anlegges et torg med forsamlingshus,
barnehager og skoler. Hagebyen skulle utformes som et lite samfunn hvor beboerne eide grunnen i felleskap og bestemte alt som angikk hagebyen i felleskap.
 
Vår hageby er bygd i to etapper. Sørøstre side av Belbuvegen ble ferdigstilt i 1948.
Nordvestre side av Belbuvegen ble ferdigstilt i 1951.