Bruksoverlating / utleie

Andelseier kan etter godkjenning fra borettslaget leie ut sin bolig innenfor gitte rammer i Borettslagslovens Kap. 5 - §5.3 til §5.10. Hvis andelseieren og søknaden fyller betingelsene som er fastsatt i disse paragrafene, kan det ikke nektes bruksoverlating.
 
 
Her finner du skjema for søknad om bruksoverlating / utleie.