Containere

Hvert år bestiller styret containere, til disposisjon for beboerne. Disse utplasseres vanligvis ved barneparken, på gjesteparkeringa i Camilla Collets veg og på gjesteparkeringa i Belbuvegen.
 
Her vil det komme informasjon om datoer for 2015.
 
Alle beboerne oppfordres til å ta en liten ryddesjau på loft og i kjellere, for å kvitte seg med gammelt skrot. Styret benytter samtidig anledningen til å minne om at fellesarealer i gang, på loft og i kjeller ikke skal benyttes til oppbevaring.
 
Vær vennlig og brett pappesker og lignende før det kastes i containerne. Vi oppfordrer også beboerne til å tenke litt på stablingen i containerne, slik at vi får plass til mest mulig i hver container.
 
Styret vil forøvrig gjøre oppmerksom på at containerne ikke er ment til byggeavfall eller hageavfall. Hageavfall kan man kvitte seg med ved garasjene i Belbuvegen, mens byggeavfall er hver enkelt sitt ansvar å kvitte seg med for egen regning.