Dugnad 2009

Dugnaden er ment som et felles prosjekt for alle beboerne, slik at vi kan få ryddet og ordnet enkle ting i borettslaget. Dersom beboerne stiller opp på dugnad og tar i et tak en gang i året, så kan det spare oss for utgifter ved å leie inn eksterne aktører for å gjøre arbeidet for oss.
 
Alt av utgifter til arbeid i borettslaget må nødvendigvis dekkes inn gjennom husleien, derfor håper vi at flest mulig kan ta seg tid til senere dugnader for å unngå økte utgifter til borettslagets beboere.
 
Vi vil rette en stor takk til de som tok seg tid til å delta, og som bidro med kaffe og kaker til de fremmøtte.
 
Her er noen bilder fra dugnaden:
Maling av huset i barneparken, innvendig.
Veggene i huset får ny farge innvendig.
Rot! Det må alltid bli verre, før det kan bli bedre.
Det manglet ikke på servering...
En velfortjent pust i bakken.