Dugnad 2010

I år er det litt av hvert som skal gjøres, blant annet diverse malearbeid. Det anbefales derfor at man tar på seg arbeidsklær som man ikke er redd for å søle maling på. I tillegg blir det mer vanlige dugnadsoppgaver, som plukking av rask og raking av løv.

Det er viktig at flest mulig møter opp denne dagen, slik at vi får fordelt arbeidet på en god måte. Er du av ulike grunner forhindret fra å delta i det fysiske arbeidet, kan man gjerne bake en kake eller ordne med noen form for servering for dugnadsgjengen.

Dugnaden er ment som et felles prosjekt for alle beboere, hvor vi kan gjøre enkle oppgaver for å sette borettslaget i en bedre og penere stand før sommeren. All innsats vi selv legger ned, sparer borettslaget for utgifter til innleie av eksterne utførere, noe som også har betydning for husleien i borettslaget.

Vi starter dugnaden klokken 17:30, mandag 10.mai.