Dugnad 2012

Årets dugnad ble avholdt torsdag 3.mai fra klokken 17:30. Mange møtte opp i barneparken, og dugnaden ble en stor suksess.
 
Godt oppmøte fra beboerne i Strindheimhageby bidro til at vi fikk raket og ryddet fellesarelane, samt fortsatt arbeidet med skotthyllbanen. ange hadde også bidratt med servering til dugnadsgjengen, noe som ble satt pris på både blant store og små dugnadsarbeidere.