Ledige boliger

Som TOBB-medlem kan man benytte seg av forkjøpsrett på ledige boliger i TOBB-borettslag.