Trampoliner og basseng

 
Trampoliner blitt populære innretninger for fysisk aktivitet og moro for mange. Det er imidlertid viktig å huske på at slike apparat også kan medføre skader, dersom de ikke brukes med forsiktighet, eller om de ikke er i forskriftsmessig stand.
 
Montering av trampoliner i borettslaget er søknadspliktig. Andelseier må gjennom søknaden godkjenne og bekrefte de regler som gjelder for montering av trampoliner i Strindheim Hageby.      
 
Søknadsskjema finner du her.
 
Det er styret i borettslaget som er ansvarlig for at lovregler og forskrifter følges, så lenge trampolinen er plassert på fellesområdene, det vil si alt av uteareal i Strindheim hageby. Av den grunn vil styret informere om "Kjøreregler for trampoliner", utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette kan du lese mer om her.
 
Styret i Strindheim hageby har også utarbeidet et eget skriv til bebeoene om bruk av trampoliner: Viktig informasjon om trampoliner.
 
Her er et tips til utstyr for sikring av trampoline: Forankringssett til trampoline

Den samme forsiktighet må utvises ved utplassering av basseng. Basseng som inneholder vann må ikke under noen omstendighet stå uten tilsyn. Når bassenget står uten tilsyn, og når man går inn for kvelden, må bassenget tømmes for vann. Tildekking er ikke godt nok. Det bor mange små barn i borettslaget vårt, som kan komme til skade, og i verste fall drukne, dersom de skulle falle i et basseng fyllt med vann.