Strategiutvalg

Strategiutvalget arbeider med langsiktige planer for borettslaget, slik som parkering, lekeplass, storstue, tomteutnyttelse, høyspentledning med mer.
 
Strategiutvalget består av:
Nils Erik Janbu (leder)
Roy Solnes
Sigrid Steen Haugen
 
Utvalget vil oppfordre alle som har innspill, til å sende dette på mail til:
nils_janbu@hotmail.com. Eventuelt ta personlig kontakt med Janbu, i Marie Wexelsens veg 8.