Styret 2019/2020


Leder
Nestleder

 

Nils Erik Janbu
May Kristin Ditlevsen

 

Marie Wexelsens veg 8
Camilla Colletts veg 6

Styremedlem/sekretær

Styremedlem

Per Ola Johansen

Iram Seif

Camilla Colletts veg 6

Belbuvegen 5

Styremedlem

 

1.vara (møtende)

 

Varamedlem

Varamedlem

Varamedlem

Varamedlem

Julie Schjerve

 

Frøydis Braaten

 

Christina Stokkeland

Niklas Karlseng

Odd Bertil Woldseth

Svein Lillebakken

Hanna Winsnes veg 3

 

Belbuvegen 8

 

Hanna Winsnes veg 5

Camilla Colletts veg 2

Belbuvegen 3
Belbuvegen 7

 

 

 
Møteplan for styret finner du her.    
 
 

 

Strategisk utvalg 2019/2020

Leder
Medlem

Medlem

Nils Erik Janbu
Roy Solnes

Sigrid Haugen

 

Marie Wexelsens veg 8
Bromstadvegen 26

Camilla Colletts veg 3

 

   

Web-ansvarlig 2019/2020

Leder

May Kristin Ditlevsen

Camilla Colletts veg 6

Medlem

 

 

 

Valgkomiteen 2019/2020

Leder

Roy Solnes

Bromstadvegen 26

Medlem

Hanne Marit Øverland

Marie Wexelsens veg 4

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Roger Stokke

Lars Brechan

Øystein Soligard

Liv Engen Rokstad

Marie Wexelsens veg 8

Belbuvegen 7

Bromstadvegen 30

Belbuvegen 3

 

 

 

 
Henvendelser til styret kan gjøres på mail til strindheimhageby@gmail.com, eller på telefon 932 93 932 (Hverdager 17:00-19:00). Man kan også skrive et brev og legge det i postkassen som henger på postkassestativet i gata ved Barneparken. Postkassen er merket Strindheim Hageby borettslag, og postadressen er Hanna Winsnes veg 2. Merk at alle søknader skal sendes skriftlig, og vil ikke bli behandlet via telefon.