Byggkoordinator

Dersom du er interessert i å søke om utbygging, ta kontakt med borettslagets byggkoordinator, Nils Erik Janbu. Nils bor i huset som allerede er utbygd, i Marie Wexelsens veg 8.
 
Nils E. Janbu kan kontaktes på e-post: nils_janbu@hotmail.com.
 
 
Vær oppmerksom på at 1. og 2.etasje må være enige om utbygging før det sendes søknad. Søknad sendes styret, strindheimhageby@gmail.com