Utbygging

Det er mulig å søke om utbygging av 3-romsleilighetene i 4-mannsboligene, dersom 1. og 2.etasje er enige om dette. Per i dag har ett hus blitt påbygd. Dette gjelder Marie Wexelsens veg 8. 

Her kan du laste ned fullstendig Utbyggingsveiledning.

Det er særlig verdt å merke seg følgende før man setter i gang:
I henhold til kontrakter og instrukser vedtatt på generalforsamling tillates kun tilbygg på 3m husets lengderetning for kryssdelte 4-mannsboliger med opprinnelige 3-roms
leiligheter, og detaljutførelsen av tilbygget er regulert av vedtatte tegninger i generalforsamling med minimum 2/3 flertall, kontrakter og instrukser. 

Andelseiere i første og andre etasje på samme side av huset må internt bli enige om å bygge ut før søknad sendes til borettslagets styre. Søknader til styret følges opp videre internt av borettslagets byggkoordinator og utarbeides av arkitekt for formell søknad til Trondheim Kommune. Denne prosessen medfører kostnader for borettslaget som kreves tilbake ved ferdigstillelse av tilbygg. Borettslaget ønsker derfor ikke søknader som er svakt fundert (naboer som er uenige om/når de ønsker å bygge ut, men kan "slenge inn" en søknad for sikkerhets skyld). Slike søknader kan føre til at borettslaget krever refusjon for påløpte kostnader med en slik søknad. Styret vurderer hvert tilfelle/søknad adskilt.

Viktigste punkt:
- Naboene over hverandre på samme side av huset må være enige om å bygge ut

- Fra søknad sendes borettslagets styre til eventuell Igangsettingstillatelse fra kommunen foreligger vil det normalt ta 4-6 måneder (styrebehandling, utforming av søknaden med formelt nabovarsel og kommunens behandlingstid)

- Fra byggestart til ferdigstillelse kan det gå alt fra 6 måneder til 3 år, og utbyggere plikter å fullføre i henhold til lover, regler, interne kontrakter og instrukser før borettslaget overtar ansvaret for tilbygg. Dette gjelder også ved salg.

- Tilbygget medfører betydelig kostnad, så det er viktig at utbyggere har planlagt nødvendige ressurser helt frem til ferdigstillelse.

- Igangsettingstillatelsen fra Trondheim Kommune har frist på 3 år, og dersom tiltaket
(tilbygget, samt brannsikring og endringer i eksisterende bygg) ikke er påbegynt må det normalt søkes på nytt. Borettslaget ønsker ikke slike tilfeller, jfr. kontraktene.