HMS og internkontroll i Strindheim Hageby Borettslag, mars 2013

HMS - helse, miljø og sikkerhet
Alle boligselskaper er pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for dem som bor der. HMS-forskriften eller Internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet, må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Områder som omfattes av forskriften er blant annet brann, elektrisitet, lekeplasser med utstyr, skadedyr, renhold og annet.

Likeså har vi sett på om husordensreglene følges.

Under internkontrollen ble det avdekket noe avvik i forhold til forskriften. Det er blant annet oppdaget bruk av skjøteledninger, oppbevaring av gassflasker innomhus, demonterte brannvarslere, oppbevaring av diverse utstyr i kjellergang, stor ansamling av møbler og lignende på felles loft, og blokkering av hovedstoppekran. Likeså er det dårlig renhold i en del av husene.

Vi oppfordrer derfor alle andelseiere om å se på følgende:

- fjerne skjøteledninger og gassflasker
- sørge for at vaskerommet er ryddig, her skal det kun oppbevares vaskerelaterte ting
- holde kjellergang fri for sykler, sparker, akebrett og lignende (bruk sykkelboden)
- holde private saker på felles loft til et minimum
- holde det ryddig og pent rundt husene
- trappevask skal gå på rundgang, det skal vaskes en gang per uke 
- ved trappevask skal også kjeller og lofts-trapp vaskes
- ta en sjekk i sikringsskap og tørk rent for støv og skitt
- skifte lyspærer ved behov i fellesområder og utelamper
- vær påpasselig med søppelhåndtering

Styret og arbeidsutvalget vil ta en oppfølgingsrunde på dette. Målet med oppfølgingsrunden er selvfølgelig å se at tingenes tilstand er blitt bedre. Etter oppfølgingsrunden vil hver enkelt andelseier bli tilskrevet hvis det fortsatt finnes avvik som må rettes opp.

Alle som bor i Hagebyen oppfordres til å sette seg inn i husordensreglene. Disse finnes på våre hjemmesider (www.strindheimhageby.no) under fanen "Aktuelt".

Styret ønsker at alle skal være tilfredse med å bo i Hagebyen, og at vi alle etterstreber å få det så bra som mulig!

Med vennlig hilsen
Styret i Strindheim Hageby Borettslag