Parkering

Biler skal parkeres på biloppstillingsplasser utenfor husene. For de fleste hus er det satt av plass til 1 bil pr. leilighet. Gjester skal henvises til gjesteparkeringsplasser i Belbuvegen og Camilla Collets veg.
 
Flere beboere i borettslaget har behov for å parkere større kjøretøy, hengere og bobiler. Disse kan nå parkeres ved garasjene i enden av Camilla Collets veg. Området vil bli skiltet. Vi gjør samtidig oppmerksom på at omtalte kjøretøy av plasshensyn ikke skal parkeres ved eller rundt husene. Gjesteparkeringene i Belbuvegen og Camilla Collets veg skal heller ikke benyttes til denne typen parkering. Langtidsparkerte kjøretøy som er plassert på disse stedene kan bli tauet bort på eiers regning uten ytterligere varsel. Dette gjelder også uregistrerte kjøretøy på nevnte plasser.
 
Det understrekes nok en gang at det er strengt forbudt å parkere langs vegen i Hanna Winsnes veg og Marie Wexelsens veg. Dette er ikke en bestemmelse som er ment for å være vanskelig fra borettslagets side, men derimot er det svært viktig at det overholdes med tanke på fremkommelighet for blant annet brannbiler i tilfelle utrykning. Vi vil nødig at husene våre brenner ned til grunnen på grunn av at en privatbil sperret veien for brannmannskapene.
 

Garasjer

I Strindheim hageby BL fins det relativt nye garasjer, der det er innlagt strøm og innstallert elektrisk garasjeport. Disse er plassert i Camilla Collets veg og Belbuvegen.Garasjer kan leies, og tildeles etter ansiennitet, dersom det er flere søknader enn ledige garasjer. Søknadsskjema finner du på ved å følge denne linken. Søknadsskjema skal sendes TOBB.
 

Informasjon om garasjeportåpnere

Borettslaget er ansvarlig for vedlikehold og utskifting av lås og portåpner, såfremt behovet for utskifting ikke skyldes leietakers skade og/eller uaktsomme bruk. Hvis det skulle oppstå problemer med portåpnerne skal kontakt med leverandør gå via styret i borettslaget, ta da kontakt via borettslags-telefonen Tlf: 932 93 932.

 

Ved tap/uvøren bruk av portåpner erstattes dette av leieren, som selv må ta kontakt med leverandør av portåpner og bære kostnadene for reperasjon/utskifting.

 

Leverandør:

Portleverandøren AS                    

Øvre Flatås vei 14                         

7079 FLATÅSEN                          

 

www.portleverandoren.no

Lars Berg: 982 21 214

Jan Valsø: 971 80 935

 

Bruksanvisning garasjeport