Installasjon av varmepumper

Generalforsamlingen i borettslaget har vedtatt at det skal åpnes for montering av varmepumper, for de som ønsker dette. Før man kan installere varmepumpe, må det sendes skriftlig søknad til styret. I dokumentene på denne siden finner du informasjon om hva en slik søknad skal inneholde, hvordan varmepumpe skal monteres og annen nyttig og viktig informasjon.
 
Søknad om installasjon av varmepumpe
 
Instruks for montering av varmepumpe
 
Kontrakt og krav for installasjon av varmepumpe
 
Fargekoder ved maling av kasse for beskyttelse av varmepumpe utvendig