Modus:

Diverse søknadsskjema

Her finner du de fleste søknadsskjema som du kan få bruk for. Skjemaene kommer opp i Word-format når man trykker på linken, og så kan de lagres på pc'n for utfylling. Enkelte kan sendes inn på mail til styret, strindheimhageby@gmail.com mens andre må sendes pr. brev grunnet krav om underskrift fra naboer.
 
Søknad om godkjenning av plassering av vedstabler
Etablering av vedstabler er søknadspliktig, med tanke på plassering.
Trykk her for søknadsskjema.
 
Innstallasjon av varmepumper
Se egen side om emnet ved å trykke her. 
 
Dyrehold
Det skal som kjent søkes styret i borettslaget om dyrehold. Unntatt fra dette er små fugler, marsvin hamstere, gullfisk og lignende. Søknaden må inneholde godkjennelse fra samtlige alle naboer i samme hus. Dette gjelder også nye andelseiere som har husdyr fra før.
 
Platting og levegg
Det er anledning til å søke styret om oppføring av platting/levegg i forbindelse med leilighetene. Husk at søknad og godkjenning må være i orden før prosjektet realiseres. Ved godkjenning av omsøkt tiltak, må prosjektet ferdigstilles innen ett år fra søknadsdato. Ved overskridelse av fristen må det sendes ny komplett søknad.
 
 
Trampoliner
Montering av trampoliner i borettslaget er søknadspliktig. Andelseier må gjennom søknaden godkjenne og bekrefte de regler som gjelder for montering av trampoliner i Strindheim Hageby.

 

Varmtvannstank

For beboere i 2.etasje, kan det etter søknad bli refundert inntil 6000,-, ved flytting av varmtvannstank fra loft eller 2.etasje, og ned i kjelleren. Søknaden må sendes inn før arbeidet starter.

 
Leie av huset i barneparken
Som kjent har borettslaget eget lokale i barneparken. Huset ligger midt i hjertet av borettslaget, og kan leies ut for eksempel til barnebursdager og lignende.
 
Leie av garasje - SKAL SENDES TOBB!
 
 
Bruksoverlating
 
Skifte av slukpotte
Ved skifting fra gammel slukpotte i støpejern, kan det etter søknad bli refundert inntil 6 000,- kroner. Ved skifte av både støpejernssluk og gamle avløpsrør kan det søkes om inntil 10 000,- kroner. Søknad må i alle tilfeller sendes inn før arbeidet starter.
 
Støtte til opussing av felles vaskerom i kjeller
Beboere i samme hus kan gå sammen for å søke om støtte til oppussing av felles vaskerom i kjeller.
Det kan søkes om inntil 5000,- kroner. Se skjema for mer informasjon.
 
Støtte til oppussing av fellesgang