Møteplan for styret i Strindheim Hageby BL

 

Tirsdag 7 januar 2020.
Tirsdag 28 januar 2020.
Tirsdag 18 februar 2020.
Tirsdag 3 mars 2020.
Tirsdag 24 mars 2020.
Tirsdag 14 april 2020.
Styremøtene starter klokken 18:30.
 
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest dagen før det aktuelle møtet. Henvendelsen skal være skriftlig, og kan legges i borettslagets postkasse som henger på postkassestativet i Hanna Winsnes veg 2, rett ved barneparken.