Bilder

Den første 4-mannsboligen i Strindheim Hageby er nå utbygd på begge sider.
Dette gjelder Marie Wexelsens veg 8.
 
Bilder før, underveis og etter utbyggingen:

 

 

4-mannsbolig med 3-romsleiligheter, før utbygging,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underveis i utbyggingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdig utbygd 4-mannsbolig.