Styret følger Bevar HMS fra TOBB, og nå er det straks tid for en ny HMS-sjekk i husene våre. Styret kommer som tidligere til å gå rundt og sjekke vaskerom, fellesareal i kjeller og på loft, trappeganger med mere. Brannfarlig uorden, bruk av skjøteledninger, hindring av rømningsveier og slikt er øverst på listen, men det er mange punkt som vi skal sjekke for alles felles beste og sikkerhet. Avvik blir registrert, og må lukkes - på samme måte som f.eks El-sjekken. Det er noen dager igjen til det begynner, så kanskje greit å ta en runde i huset selv - samt rydde litt?

mvh

Styre