I forbindelse med det store snøfallet tidligere i år, fikk styret mage henvendelser om brøyting. Henvendelsene viser at det  er til dels svært ulike ønsker å behov, når det gjelder tidspunkt og andre forhold knyttet til brøytingen. Styret forsøker, i samarbeid med brøytemannskapene, å tilrettelegge så godt som mulig. 

 

Ved snøfall er avtalen at brøytemannskapene brøyter i borettslaget fra cirka klokken 9:00, da det ved denne tiden er færrest biler parkert i gårdsplasser og øvrige parkeringsplasser. Ved store nedbørsmengder tilkaller vi også etter behov. Det gjør imidlertid også andre som har avtale med samme brøytemannskap, slik at dette må hensyntas. Vi har imidlertid erfaring med av brøyting utføres på kort varsel, når vi ber om det.

 

Strøing av vegene gjøres etter behov.

 

Belbuveien er kommunal veg, og brøytes derfor ikke gjennom borettslagets avtale.

 

På grunn av tidligere uhell med steinsprut på biler, brøytes ikke gårdsplassene om biler står parkert. Er det lett å komme til, og god avstand til bilene, brøytes det så godt det lar seg gjøre. En må påregne at noe grus fra gårdsplassen vil bli med over på plena, når det brøytes, særlig når værforholdene er slik at grusen ikke har «satt seg» i bakken før snøfallet kommer. 

 

Styret vil også oppfordre beboerne til å måke foran søppelskurene. Renovatørene har utfordrende arbeidsdager ved stort snøfall, og får rett og slett ikke tømt beholderne våre, dersom det blir ufremkommelig i snøen.