Selv om det når har vært et par dager med kulde, er det utfordrende forhold for skikkelig brøyting. Ettersom det ikke er tilstrekkelig tele i bakken, vil store mengder grus og sand bli med sammen med snøen og inn på plenene under brøyting. Det vil derfor være noe begrenset med brøyting inne på selve gårdsplassene til underlaget er fastere.