For at du (eier) skal kunne stemme på årets årsmøte/generalforsamling, må du opprette en bruker på «Min side»

Dette gjøres enkelt ved å gå inn på www.tobb.no og trykke på «Min side». Du vil da få opp følgene innlogging. Her trykker du «registrer bruker» nederst til venstre (eksempel 1).

Når du har trykket registrer bruker vil det komme en registreringsboks à (eksempel 2)

Her må du legge inn e-post eller mobilnummer som er registrert i TOBBs system, samt ønsket passord (må inneholde minst 8 tegn, stor og liten bokstav og tall). Når epost eller mobilnummer er lagt inn, samt ønsket passord – trykker du «bekreft». Bruker er da opprettet.

Før du kan ta i bruk «min side» så må du svare på et spørsmål angående godkjenning av elektronisk kommunikasjon. Du kan også endre epost og telefonnummer om ønskelig. Du trenger ikke å godkjenne elektronisk kommunikasjon for at du skal kunne stemme på årets årsmøte/generalforsamling.
Når dette er bekreftet vil du komme inn på «min side».

 

Brukerveiledning for gjennomføring av «digitalt møte»

Det vil bli sendt ute et varsel på epost (der kjent) om at sakspapirene til årsmøte/generalforsamling er klare når hhv høringsperiode og/eller stemmeperiode starter. For de som ikke har epost liggende i TOBBs systemer, vil det gå ut et SMS-varsel om mobilnummer er kjent.

Når du logger deg inn på «min side» på møtetidspunktet, vil bildet som vist under komme opp (eksempel):

Der styret velger å gjøre sakslisten tilgjengelig for kommentarer før sakslisten gjøres klar for stemmegivning, vil du i angitt høringsperiode kunne gjøre deg kjent med sakene og stille spørsmål/kommentere disse. Husk at evt. spørsmål/kommentarer vil være synlige for alle som deltar på møtet via «min side».

Ved å trykke «delta» vil du bli tatt videre til sakslisten for årsmøtet/generalforsamlingen. Følgende bilde vil da dukke opp (eksempel):

Her vil alle sakene i innkallingen være tilgjengelig, med mulighet for å avgi stemme. Du må stemme på hver enkelt sak i kronologisk rekkefølge. Det vil si at du må starte med sak 1.1, før du kan gå videre. Hvis du ikke ønsker å avgi stemme på en sak, må du stemme «blankt» for å komme videre i sakslisten.

Hvis du vil avgi stemme så trykker du på saken og følgende bilde vil komme opp (eksempel):

Her følger en beskrivelse av saken, samt eventuelle vedlegg. Når du avgir en stemme vil du bli tatt tilbake til sakslisten for å fortsette stemmegivningen på de andre sakene.

 

Sak vedrørende valg:

Ved valg vil du få opp en eller flere kandidater, og skal da trykke på kandidaten(e) du ønsker å stemme på. Det vil også komme en tekst der det står hvor mange stemmer som gjenstår å avgis. Hvis det er to i styret som er på valg, må du stemme på to forskjellige kandidater. Hvis du kun har brukt en stemme vil du ikke kunne gå til neste sak før det er avgitt to stemmer totalt. Når du først har stemt på en kandidat er det ikke mulig å endre denne stemmen i ettertid. Når stemmen(e) er avgitte vil du ikke automatisk komme tilbake til sakslisten, men må trykke på knappen «tilbake til sakslisten» nederst på siden.

Når du er ferdig med å stemme på alle sakene i sakslisten, vil du motta en kvittering på e-post som viser en oversikt over sakstittel og hva du har stemt i den enkelte saken.