Containere vil i år bli utplassert i perioden 11.mai til 15.mai.