Til eierne i Strindheim Hageby  Borettslag 

Dato for ordinær generalforsamling og frist for saker

Ordinær generalforsamling i Strindheim Hageby Borettslag avholdes onsdag 26.05.2021.    

Eierne kan melde saker de ønsker behandlet på ordinær generalforsamling. NB! Dette gjelder ikke ordinære styresaker. 

Sakene som meldes inn må inneholde: 

  • Overskrift 
  • Beskrivelse av saken 
  • Forslag til vedtak 

Sakene sendes styret på e-post: strindheimhageby@gmail.com, eller via "Min Side" på www.tobb.no. 

Fristen for innsending er: Fredag 23.04.2021.  

  

19.02.2021  
Strindheim Hageby Borettslag
Styret