Generalforsamlingen ble i år av det svært effektivet slaget. Det var 19 stemmeberettigede tilstede, med 2 fullmakter. Selve saksbehandligen var unnagjort på 30 minutter, før det ble servering av mat og drikke til de fremmøtte.

I etterkant av generalforsamlingen gjennomførte vi beboermøte, og styrets oppfatning er at det ble nyttige meningsutvekslinger om flere saker.

Takk for oppmøtet!

Her kan du lese protokollen.