Torsdag 30.oktober ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for Strindheim Hageby. 

Hvorvidt det skal være tillatt med vedstabler på felles uteområder eller ikke, var eneste sak på saklisten. Generalforsamlingen vedtok å tillate vedstabler. Styret vil nå utarbeide retningslinjer for hvor og hvordan disse kan oppføres.