Til eierne i Strindheim Hageby Borettslag

Endring av felleskostnader fra 01.01.2021

Oversikt over månedlige felleskostnader finner du på Min Side på www.tobb.no. TOBB må ha registrert din e- postadresse eller mobilnummer før du kan opprette bruker. Dersom kontaktinfo ikke er registrert tidligere, kan dette sendes til info@tobb.no.

Styret har vedtatt følgende endringer fra 01.01.2021: Felleskostnader øker med 3 %
Kabel-tv/internett øker med 14 kr.

Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2021, som er laget ut ifra boligselskapets kjente og forventede inntekter og utgifter.

For de eierne som ikke benytter avtalegiro/efaktura, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.

Med vennlig hilsen Strindheim Hageby Borettslag Styret

Trondheim, 28.10.2020