"Fellesmelding:
Hei alle!
I Camilla Colletts veg så blir arbeidet med nytt garasjebygg startet denne uken. Det nye bygget kommer ca 8-9 m fra eksisterende bygg, og i byggeperioden kommer garasjene 13-19 til å påvirkes spesielt av arbeidet.
Allerede i morgen kommer et sikkerhetsgjerde. Deretter kommer gravemaskin på onsdag som skal rette ut svingen, planere terreng fordele nye masser, forbedre drenering etc. De starter arbeidet lengst unna eksisterende garasjer, men jobber raskt. Vi har derfor avtalt med entreprenør at biler i garasjene 13-19 bør flyttes ut av garasjene denne uken på grunn av sterkt begrenset/umulig adkomst ved gravearbeidet.
De skal bl.a grave et sandfang (en dreneringskum) ca 4 m fra eksisterende garasje, og dette hullet vil gjøre kjøring til og fra garasjene umulig i en periode.
Vi ønsker best mulig sikring av stedet, og det blir derfor sperret av med gjerde mens grunnarbeidet pågår. Etter at grunnmuren er støpt om ca 2-3 uker så vil gjerdet flyttes tettere innpå nybygget, og der vil være mulig å benytte garasjene igjen.
For øvrig blir adkomst via Amalie Skrams veg i en kortere periode. Parkering kan skje langs Camilla Colletts veg, på gjesteparkering under høyspent, på gjesteparkering ved Belbuvegen, ved Bromstadvegen nært garasjene og flere andre steder i borettslaget.
Vi beklager at dere blir påvirket negativt av denne byggeprosessen og kan vurdere å eventuelt refundere noe av garasjeleien som kompensasjon. Arbeidet kommer til å pågå fra 07-15 i en periode fremover. Ta kontakt dersom du har spørsmål.
Mvh Nils Janbu, Styreleder"