Fra ordinar generalforsamling i Strindheim Hageby Borettslag tirsdag 24.05.2022 kl. 18: 00 - TSK-Huset, Peder Østlunds             veg 11.

 

    1. Kostituering

     1.1 Valg av moteleder

      Vedtak:

      Valgt ble: Per O. Johansen

      1.2 Valg av sekreter

       Vedtak:

      Valgt ble: Christina Ness ( Tobb)

     1.3  Valg av en andelseier til â undertegne protokollen sammen med moteleder

      Vedtak:

      Valgt ble: Gunn Helen Myrseth

     1.4 Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter

     Vedtak:

     Antall andelseiere med stemmerett: 15

     Antall fullmakter: 6

     Totalt stemmeberettigede: 21

    1.5 Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

     Vedtak:

     Bemerkninger til innkallingen:

    Generalforsamlingen ble erklæert lovlig satt.

    2. Årsoppgjør for 2021

    2.1 Godkjennelse av regnskap

    Vedtak:

    Regnskapet ble godkjent.

 

    2.2  Disponering av resultat

    Protokoll fra generalforsamling 2022- Strindheim Hageby Borettslag