I fjor høst ble det funnet en gjenglemt barnevogn i barneparken. Etter noen uker ble vogna tatt inn av styret for oppbevaring innomhus. 

Det er så langt ingen som har spurt etter barnevogna, så styret etterlyser eieren. Ta kontakt med styret, dersom du er eier av vogna. den som  melder seg må kunne gi en beskrivelse av hvordan vogna ser ut.

Dersom ingen har meldt seg som eier innen et par uker er gått, vil vogna bli gitt til et veldedig formål.