Det er som vanlig bestilt containere til benyttelse for beboerne i Strindheim Hageby. Dette er en fin anledning til å kvitte seg med saker og ting som man lenger ikke har bruk for, og som ikke kan gjenbrukes. 

Containerne vil være på plass i borettslaget i tidsperioden 25.april – 29.april. Plassering blir på gjesteparkeringen i Camilla Collets veg og utenfor barneparken. 

Vi gjør oppmerksom på at følgende avfall ikke skal kastes i containerne:

Farlig avfall som olje, maling, lakk, spraybokser, kjemikalier, batterier, lysstoffrør, impregnert trevirke og PCB/klorparafinvinduer. Vær oppmerksom på at bygg- og rivningsmaterialer kan være farlig avfall.

EE-avfall som hvitevarer, brunevarer, datautstyr, småelektronikk, lamper, kabler og ledninger.

Masser som jord, stein, tegl, takstein og betong.

Matavfall. Gips. Dekk. Flytende avfall. Isolasjon.

Radioaktivt avfall, eksplosiver og smittefarlig avfall skal ikke under noen omstendighet leveres sammen med annet avfall.

Avfall som faller inn under kategoriene nevnt over skal leveres av hver enkelt på det kommunale mottaket, eller i egen sortering.