Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes evner til å omgås medmennesker og til å vise hensyn, omtanke, ro og orden.

Disse husordensreglene er laget nettopp for å holde ro og orden i borettslaget, og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal derfor ikke legge unødvendige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendig for å sikre et bomiljø som de fleste vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i, og følge disse husordensreglene.