Generalforsamlingen valgte nytt styre og behandlet ordinære årsmøtesaker, før det ble holdt beboermøte i etterkant.

Til årets generalforsamling var det ikke meldt inn saker fra beboerne. Årsoppgjøret med behandling av regnskap, resultat og revisjonsberetning, samt årsberetning, fastsetting av godtgjøring og valg av nytt styre, var det som sto på agendaen. 

19 andelseiere var tilstede, i tillegg til at det var gitt 2 fullmakter.

Styret for Strindheim Hageby BL det kommende år er som følger:
Tone-Line Fischer, leder
May Kristin Ditlevsen, nestleder
Carina Eriksen, sekretær
Gunn Helen Myrseth
Sigrid Haugen

Ørnulf Johansen, 1.varamedlem (møtende)
​Roger Stokke, 2.varamedlem
Liv Engen Rokstad, 3.varamedlem
Svein Lillebakken, 4.varamedlem
Odd B. Woldseth, 5.varamedlem