Styret er gjort kjent med at flere andelseiere har mottatt faktura fra Telenor, angående betaling for montering av dekodere. Dette er ikke i henhold til avtalen med Telenor, og styret vil følge opp dette for å forhindre utsending av flere fakturaer.

Dersom du allerede har mottatt faktura må du ta kontakt med Telenor for å få slettet denne.