Det er oppstått noe som ligner et synkehull i Krysset Belbuvegen/Hanna Winsnes veg, i innkjøringa til sistnevnte veg. Det er sprekker i asfalten med hulrom under, og det er foreløpig uvisst hvor dypt hullet er. Styret i borettslaget ble varslet torsdag ettermiddag, og området rundt hullet ble sperret av fredag. Borettslaget har vært i kontakt med Husa maskin, som igjen har vært i kontakt med kommunen. I området ved synkehullet løper det kommunale vannledninger, og det vil bli gjennomført lekkasjesøk for å avdekke om lekkasjer med påfølgende utvasking av grunnen kan være årsaken til at hullet er oppstått. Videre arbeid med reparasjoner vil bli avklart etter at lekkasjesøk er gjennomført.

Oppdatering:
Trondheim kommune har gjennomført feilsøking, med både kamerasøk og lekkasjesøk. Det er ikke funnet feil eller lekkasjer. Det er derimot funnet et gammelt sluk som er tettet igjen. Massen som er benyttet til å tette sluket har sunket sammen gjennom årene, og resultatet er det hullet som nå har oppstått. Utbedringer faller derfor inn under borettslagets ansvar. Husa Maskin vil stå for utbedring, med graving og ettterfylling av masse. Asfaltering vil bli utført til våren.