Den 15.mai.2019 ble det avholdt generalforsamling hvor nytt styre ble vagt. Det nye styret har satt opp foreløpig møteplan fram til august. Disse styremøtene er nå lagt inn i kalenderen. Beboere som ønsker saker tatt opp av styret, må sende e-post til styret senest dagen før styremøtet for at saken skal bli behandlet.