På ekstraordinær generalforsamling 30.oktober ble det vedtatt at det skal åpnes for etablering av vedstabler i borettslaget. Styret utarbeider i den forbindelse retningslinjer for hvor og hvordan disse kan etableres. 

Styret ber nå om innspill til utforming av retningslinjer, vedrørende mengde, størrelse, oppbevaring, sikre og annet. Ettersom vedstablene må etableres på fellesareal, er det viktig at retningslinjene ivaretar sikkerhet og fremkommelighet.

Innspill sendes styret per mail eller post innen 1.desember 2014.

Mail: strindheimhageby@borettslag.tobb.no
Post: Legges i borettslagets postkassestativ ved Belbuvegen 7