Det er dessverre oppgitt feil telefonnummer i brevet som er gått ut til alle leiligheter angående el-kontroll. 

Riktig telefonnummer er: 48 50 02 81 (Lars-Erik Kvam)

Kontrollene er planlagt gjennomført i leilighetene i perioden 29.04.19-13.05.19. Alle skal ha fått timeplan der hver enkelt sitt tidspunkt fremgår. 

Etter gjennomført kontroll vil hver enkelt få en rapport fra el-kontrollen. Dersom det bir registrert avvik må disse utbedres innen 2 måneder etter dato for kontrollen. Når avvikene er utbedret må en kopi av rapporten sendes inn til Aalmo AS Elektriker. Det er viktig at utførende elektriker signerer på rapporten før den sendes inn.

Ta kontakt med Aalmo AS Elektriker dersom noe er uklart, eller om du har spørsmål:

Lars-Erik Kvam, avd. internkontroll
E-post: lek@aalmo.no
Telefon: 48 50 02 81