Det blir ikke aktuelt med utleie av barneparken når smittetallene er så vidt høye. 

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober: 

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme 

husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes 

selv om de har mange barn. 

  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke 

for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer. 

  • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. 

Arbeidere som skal utføre arbeid i Strindheim Hageby Borettslag skal følge Regjeringens til enhver tids gjeldende smittevernregler. For utenlandske arbeidstakere gjelder følgende, og byggherre har ansvar for at følgende regler overholdes: 

  • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. 
  • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Strindheim Hageby Borettslag Styret