Dette skal du gjøre selv:

Eier eller bruker skal utføre regelmessig (minst en gang i kvartalet) visuell kontroll av sine håndslukkere for å sikre at disse til enhver tid er intakte og funksjonsdyktige.

Ved den visuelle kontrollen skal man forsikre seg om at håndslukkere:


- er plassert der den skal
- er lett tilgjengelige, synlige og har bruksanvisningen vendt utover
- har bruksanvisning som er leselig
- ikke er synlig skadet
- som har trykkindikator som angir tilfredsstillende trykk
- har forsegling/plombering som ikke er brutt

- med pulver som slukkemiddel blir ristet og snudd opp ned noen ganger for å holde pulveret flytende
- ikke har fremmedlegemer i utløpsdysen

Kontroll etter Norsk Standard 3910 vil bli uført av fagpersoner etter 5 år, dvs år 2018 for våre apparat. Utskiftinger vil da bli gjort der hvor det viser seg nødvendig.