Torsdag 27.august ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for Strindheim Hageby BL. To saker sto på agendaen; tomtesalg og støyskjerm. Tilstede var 29 stemmeberettigede, inkludert 9 fullmakter.

Tomtesalg til Rune Sætre, Bromstadvegen 24A
Salg av areal krever 2/3 flertall under avstemningen, jfr. borettslagsloven. Et stort flertall gikk mot salg, og arealet forblir derfor i borettslagets eie.

Avståelse av tomt til bygging av støyskjerm ved Bromstadvegen 26
Også her var det behov for 2/3 flertall under avstemningen, og her ble det registrert kun én stemme mot avståelse av grunn.

Det er planlagt oppstart våren/sommeren 2016. Jordvollen fjernes, og det bygges en 2,5 meter høy støyskjerm. kabler flyttes og legges 3-4 meter innenfor støyskjermen.