Hagebyposten – Sommer 2020 

 

Generalforsamling / årsmøtet kan avholdes i sommer

Generalforsamlingen i borettslaget var satt opp den 19. mai, men dette møtet ble utsatt. Nå har mange av COVID-19 restriksjonene blitt endret i senere tid, og det ser ut til å være mulig å avholde årsmøtet i løpet av juni. Eget skriv kommer angående dette.

 

Rør og avløp:

Vi er ferdige med å skifte ut alle bunnledningene (avløpsrørene under husene). Arbeidet kostet opptil 200.000 per hus, og totalt over 4 millioner for de 36 husene våre. Dette er hovedgrunnen til de store vedlikeholdsutgiftene, og dermed underskudd, i 2019. Det er uansett godt å bli ferdig, for styret får jevnlige rapporter om skadedyr, som rotter, i området vårt. Avløpsrørene har fått montert tilbakeslagsventiler. Dette er to klaffer som henger i en toppmonterte hengsler, og som dermed er i lukket stilling helt til avløpsvannet renner gjennom. Når vannet slutter å renne så lukkes den igjen, og dette hindrer rotter å kravle gjennom rørene – og det vil stoppe vann med høyt trykk (ved mye nedbør/flom) å komme utenfra og inn i husene våre. Det er veldig viktig at man ikke tømmer artikler som bleier, kluter, bind, medisiner, oljer, maling etc i avløp og do ettersom dette kan påvirke mekanismen, potensielt blokkere rørene. Vi har hatt 4-5 tilfeller med utfordringer knyttet til avløp siste halvår, og det koster ca 10.000,- for borettslaget hver gang vi må tilkalle rørvakta.

Dersom avløpsvannet ikke forsvinner ut på vanlig måte (oppdages i vaskerom i kjeller): 

  1. Prøv å sjekke hva som kan være galt
  2. Ring styrets telefon 932 93 932. Ikke send e-post, den leses ikke kontinuerlig
  3. Dersom det er akutt, ring Rørvakta 40 47 40 40 og tilkall hjelp.

Husk: Sjekk alltid at vaskefillen er tatt ut av vaskevannsbøtta før du tømmer ut vannet! 

 

Tilbakeslagsventilene (mørk rød, illustrasjon fra www.rørlegger-sentralen.no) er klaffer som henger i toppmontert hengsler. Disse holder skadedyr ute fra husene og hindrer tilbakeslag av vann. Sørg for at bleier, kluter, bind, medisiner, oljer, maling etc aldri tømmes i avløp og do da disse kan føre til tette rør!

Dugnader og uteområder:

Borettslaget er veldig takknemlig for alle som har bidratt til at fellesområdene blir flidd opp. Takk til de som har spadd sand fra sandkasser, raket løv og grus – og gjort mange andre små og store oppgaver. Det kommer flere muligheter til å bidra utover året. Vi er også veldig takknemlige om noen hjelper til med å fjerne ugress og uønskede vekster rundt husene og fellesområdene slik at disse ikke formerer seg i sommer, og tilsvarende så formerer enkelte snegler seg til hundrevis i løpet av et år, så fjerning om våren og på forsommeren minsker problemene dramatisk utover året. Det er også mulig å få maling, pensler etc fra boden ved Barneparken og flikk-male på hus og søppelskur.

Etter at frost og tele forsvant fikk vi endelig asfaltert hullet i krysset mellom Belbuvegen 7 og 9. Vi fikk også kommunen til å lappe de små hullene i Belbuvegen, som er kommunal veg. Alle de andre vegene i Hagebyen er private og må derfor vedlikeholdes av oss. 

Vi fikk kjørt bort et sted mellom 20 og 50 kubikkmeter med oppsamlet hageavfall fra området under høyspentlinjen ved garasjene i Belbuvegen. Nå er det plass til mye nytt hageavfall der. Vennligst husk å ikke tømme avfallet nedenfor kanten, men sand fra sandkassen samt noe jord som er tippet langs kanten (og noe nedenfor) er greit som en forsterkning av det leirige underlaget og til å dekke over gamle rotvelter og stubber.Vær så snill å ikke pakke inn avfallet i plast. Trillebårene er nå vedlikeholdt og klare til bruk. Det er også bare å forsyne seg av plantejord og singel fra båsene i det samme området.

Grøntområdene våre er grovt sett delt i to; Plen og eng.

Plenene klippes ukentlig i mai og juni pga sterk vekst av gress og ugress, deretter hver 2. uke i juli-september da det er mere kløver. Plenen klippes om nødvendig en gang i oktober. 

Kantklipping utføres hver andre uke hele sesongen. 

Områder i utkanten av borettslaget, definert som eng, klippes en gang i juni, juli og september. Dette vil bidra til bedre forhold for planter, fugler og insekter (som bier).Hageavfall skal fortsatt kastes i området under høyspentlinjen bak garasjene i Belbuvegen.

Parkeringen i Camilla Colletts veg:

Parkeringen og trafikkforholdene i Camilla Colletts veg har vært krevende i mange år på grunn av vegbredden og manglende biloppstillingsplasser for noen hus, som igjen har ført til parkering i gata. Vi vil nødig at brannbiler eller andre store kjøretøy hindres. Tidligere årsmøter har foreslått flere mulige løsninger. Styret har derfor jobbet med mulige kombinasjoner av den eksisterende parkeringen under høyspentlinjen, oppstillingsplasser ved eksisterende garasjer i Camilla Colletts veg, samt byggetrinn 2 med garasjer i Camilla Colletts veg. Byggetrinn 2 satser vi på å få på plass i løpet av 2020, ettersom behovet finnes med mange på venteliste. Ta kontakt med styret dersom du har innspill til mulige løsninger. 

Øvre bilde: Spylebil fra Trondheim Kommune med cm klaring til de parkerte bilene. Nedre bilde: Illustrasjon av byggetrinn 2 (til høyre) av garasjer i Camilla Colletts veg, godkjent i kommunen fra 2012. Ved å tilby gratis oppstillingsplasser under høyspent og ved garasjene i Camilla Colletts veg, samt utleie av nybygde garasjeplasser med lademuligheter, så håper vi at fremkommeligheten i Camilla Colletts veg skal forbedres mye. Nye oppstillingsplasser er hovedsakelig tenkt nært området hvor tilhengere parkeres i dag. 

Parsellhage, pallekarmer og dyrking i Hagebyen

Styret har vedtatt følgende: «Etablering av mindre parsellhage og/eller beplantning i pallekarmer, eller lignende, tillates i nær tilknytning til eget hus.»

Styret og Strategiutvalget jobber med planer for en parsellhage i tilknytning til Barneparken, se under, for å styrke bomiljøet i Hagebyens midtpunkt. Det finnes flere slike parsellhager i Trondheim, og vi høster erfaringer fra Dalen Hageby, Persaunet Hageby med flere. Kommunen og TOBB har også støtteordninger. Områdene som ser ut til å egne seg best ligger mellom tre-rekka og Barneparken, så det kan hende at den veldig lite brukte skotthyllbanen må demonteres eller fjernes. I tillegg er det muligheter i bakken sør for Barneparken. Det kan også være flere andre muligheter vi ikke har tenkt på? Ta kontakt med styret dersom du har innspill til mulige løsninger og/eller har lyst til å bidra.

Venstre bilde: Flyfoto av Barneparken. Mest aktuelle områder er markert med grønn stiplet linje. Høyre bilde: Området mellom tre-rekka og Barneparken kan egne seg, men kanskje må skotthyllbanen bort? 

 

Styrets sammensetning:

Nils Erik Janbu                         - Leder
May Kristin Ditlevsen             - Nestleder
Julie Schjerve                          - Styremedlem
Iram Seif                                  - Styremedlem
Per Ola Johansen                    - Styremedlem
Frøydis Braaten                       - 1. Vara

Styremøter holdes hver 3. uke fremover, på video, og saker meldes som vanlig inn via Strindheimhageby@gmail.com eller i postkassa i Hanna Winsnes veg 2. 

Plan for styremøter ut sommeren: 16. juni, deretter tirsdag 4. august. 

Merk at det meldes inn mange hundre av saker i året så vi ber om forståelse for at vi noen ganger bruker ekstra tid på responsen. TOBB Service koster ca 1000,- per time inkl. kjøring, så vi er takknemlige for alle som har mulighet til å hjelpe til, særlig med mindre saker (skifte av lyspærer, bytte av batteri, justering av hengsler etc).