En annerledes vår

Vår! Fuglene synger, gresset grønnes, naturen våkner til liv etter enda en vinter. Sola skinner så kraftig at vi (plutselig) ser hvor skitne vinduene er – og mange får da enten en akutt trang til å vaske vinduene, eller bare la dem være og gå ut for å nyte de fine dagene. Borettslaget har stått her i snart 75 år, men denne våren er annerledes enn alle tidligere. Myndighetenes tiltak for å bremse, slå ned og stoppe COVID-19 har selvsagt også konsekvenser for oss i Strindheim Hageby. Det viktigste i tiden fremover er å overholde anmodninger og pålegg fra myndighetene for at vi alle skal holde oss friske. Det er også veldig viktig å være gode forbilder og være rause gjennom denne krisen. I en tid hvor sosial distansering er viktig, så er det også viktig å ikke bli helt isolert: En telefonsamtale eller prat ‘over hekken’ kan være ekstra mye verdt i disse tider. Styret anmoder alle til, innenfor myndighetenes retningslinjer, å være behjelpelige i forhold til naboer og andre; Kanskje noen trenger hjelp med å bære varer fra butikken og settes utenfor døra? Kanskje noen trenger oppmuntrende ord og et smil fra vinduer og balkonger? Kanskje de med sterke rygger og armer kan rake bort grus fra plenen rundt huset og hjelpe de som ikke kan? Raushet er også viktig dersom man ser situasjoner som kan oppfattessom brudd på myndighetenes retningslinjer; Vi kan selvsagt melde fra om vi ser noe, men husk at det finnes unntak for enkelte i spesielle yrker og situasjoner. Ved å ringe styreleder (9543 9672) eller borettslagets telefon (932 93 932) så kan vi i styret sannsynligvis svare på en del spørsmål. Vi er selvsagt også der om dere vil få utløp for frustrasjon eller bare slå av en prat. For øvrig så kan det være greit å tenke gjennom lokale tiltak som ekstra trappevask hvor man også vasker rekkverk, dørhåndtak etc.

Selve troen og håpet på at man skal klare seg gjennom en krise er en viktig ressurs, så vi håper at alle kan bidra til å holde motet oppe og bidra til fellesskapets beste i denne krevende tiden. Vi er heldige i Strindheim Hageby som har store utearealer, gode verandaer, robust økonomi og mange bidragsytere. Vi er godt satt opp til å stå stødig i denne krisen, og økonomien er så god at vi kan vurdere å få utført vedlikeholdsarbeid og mulig bygging av nye garasjer. Små aktører som oss, med våre små prosjekter, får ikke alltid så mye oppmerksomhet fra byggebransjen i tider med høykonjunktur. Nå kan vi både få godt arbeid utført til gode priser, og vi kan være med på å holde selskaper flytende gjennom denne krisen.

 

Generalforsamling / årsmøtet er utsatt til høsten

Generalforsamlingen i borettslaget var satt opp den 19. mai, men dette møtet er nå utsatt til høsten. Styret kommer tilbake med informasjon når vi vet ny dato. Styret fortsetter i sin nåværende form til nytt styre er valgt. 

 

 

El-sjekken:

I forbindelse med El-sjekken i fjor sommer og høst så fikk mange en skriftlig tilbakemelding med tiltak som måtte utføres. Strøm er et gode, men også potensielt farlig – og mange branner starter dessverre i elektriske anlegg. Selv om COVID-19 medfører store endringer i samfunnet nå, så er brannsikkerhet et av våre viktigste tiltak i forhold til HMS. El-sjekken ble utført for mange måneder siden, og burde være lukket for lenge siden;

Det er fortsatt over 25 avvik totalt som ennå ikke er lukket! 

De som ikke har lukket innmeldte avvik vil få en ny purring hvor borettslaget kan se seg nødt til å bestille elektriker for andelseiers regning! 

 

Dugnader:

Inntil videre så blir ikke felles dugnader arrangert i borettslaget. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke tid på å rake bort grus og løv fra plenen rundt eget hus, legge tilbake torver som er brøytet bort, trimme hekker og busker – og ordne så fint som mulig uten å bryte myndighetenes anbefalinger eller påbud. For de som har ekstra krefter så vil mange som ikke har samme fysiske kapasitet, eller kanskje er i karantene eller isolat pga situasjonen helt sikkert være veldig takknemlig for litt hjelp til pynting rundt husene. 

Borettslaget er også veldig takknemlig for alle som kan bidra til at fellesområdene blir flidd opp. De viktigste områdene er:

  1. Inngangen til borettslaget langs Belbuvegen, ved rundkjøringen trenger raking og kosting
  2. Barneparken trenger raking, kosting og annen rydding
  3. Langs Belbuvegen trengs raking og kosting
  4. Garasjeområdet i Camilla Colletts veg
  5. Gjesteparkering og under høyspenten sentralt i borettslaget

All innsats hjelper; Områdene merket fra 1-5 er de viktigste dersom noen har kapasitet til å hjelpe. 

Hageavfall skal tømmes under høyspentlinjen ved garasjene i Belbuvegen innen det røde feltet på bildet under. Vennligst ikke tøm avfallet nedenfor kanten, det gir ekstra kostnader hver gang det skal kjøres bort.

Styrets sammensetning:

Nils Erik Janbu                         - Leder
May Kristin Ditlevsen             - Nestleder
Julie Schjerve                          - Styremedlem
Iram Seif                                  - Styremedlem
Per Ola Johansen                    - Styremedlem
Frøydis Braaten                       - 1. Vara

Styremøter holdes hver 3. uke fremover, på video, og saker meldes som vanlig inn via Strindheimhageby@gmail.com eller i postkassa i Hanna Winsnes veg 2. 

Plan for styremøter ut våren: 14. april, deretter tirsdag hver 3. uke. 

Merk at det meldes inn hundrevis av saker i året så vi ber om forståelse for at vi noen ganger bruker ekstra tid på responsen. TOBB Service koster ca 1000,- per time inkl. kjøring, så vi er takknemlige for alle som har mulighet til å hjelpe til, særlig med mindre saker (skifte av lyspærer, bytte av batteri, justering av hengsler etc). Og vi er veldig takknemlige for alle dere som bidrar til å gjøre Hagebyen til et veldig godt sted å bo, særlig i spesielle tider som nå! 

Det viktigste i tiden fremover er å overholde anmodninger og pålegg fra myndighetene for at vi alle skal holde oss friske. Det er også veldig viktig å være rause gjennom denne krisen. Oppfordringen fra styret er derfor å hjelpe andre om man har mulighet, innenfor myndighetenes påbud, men slå gjerne av en ekstra prat med naboen – på behørig avstand.