Høsten er godt i gang og vi som bor her opplever variasjon i vær og fine farger på Hagebyens busker og trær.  Samtidig må vi forholde oss til krigen i Ukraina, energikrise, renteøkning, prisstigning og  klimautfordringer som kanskape bekymringer. Da er det viktig at vi har et godtnærmiljø.  

I løpet av sommeren og høsten har vi fått flere nye beboere her i Hagebyen. Velkommen skal dere være 😊.

Siden forrige utgave av Hagebyposten har vi blant annet hatt containere utplassert slik at den enkelte kunne kaste det som ikke lenger var i bruk. Håper dere fikk benyttet disse. Ny runde med containere blir til våren.

Utskifting og fornying av rør

Et av de mest presserende vedlikeholds punktene har vært å skifte ut og/eller fornye rørene i husene Bunnledningene er skiftet i alle hus, men i mange hus er rørene som går gjennom etasjeskillene fra da husene var nye for om lag 70 år siden.

Arbeidet ble påbegynt i sommer, og det har vist seg at tilstanden på enkelte rør er betydelig verre enn forventet. En del av rørene er preget av store rustskader og en del har til dels dårlig vanngjennomstrømming. Bildene viser hvor tette og rustne noen av rørene er – det var så absolutt på tide med dette vedlikeholdet. Mye av det som ble oppdaget var dessverre ikke forutsigbart, og det medfører at arbeidet vil ta lengere tidenn planlagt. Det er særdeles viktig at arbeidet som gjøres nå blir grundig, og vi beklager at det medfører belastning på beboerne den tiden arbeidet pågår.

Det vil bli stopp i arbeidet mellom 15. desember 2022 og 10. januar 2023. Hus som er påbegynt skal være avsluttet (både rør og snekker) innen 15. desember. Det totale arbeidet vil trolig bli ferdig i løpet av april 2023. Selv om flere nå har fått utbedret sine rør skal vi fortsette å ha «rørvett». Pass på at det ikke kommer fremmedelementer eller matfett i avløpene. Vi ber alle om å fortsatt være oppmerksom om vannet renner unormalt sakte ned, eller hvis man hører den karakteristiske «klukke-lyden» i avløpsrørene. Det er tegn på at noe er i gjære. Bruk avløpsåpner i form av pulver eller gel så snart man merker tregheter i rørene. Dette kan også brukes som forebyggende tiltak.

 

Ladepunkter for El-biler i garasjene i Camilla Collets vei.

Det fysiske arbeidet med installering av nødvendig strømkabler og etablering av ladeinfrastruktur i garasjene tar nå til. Dette betyr at vi må grave frem nye kabler til garasjene i Camilla Collets vei, og i den forbindelse må vi ha tilgang inne i alle garasjene for å legge opp nødvendige kabler og koblingsbokser. Selve ladeboksen må den enkelte leietaker ordne og bekoste selv, men dette kan bestilles gjennom en særskilt rammeavtale som borettslaget har inngått med Cirkle K. Strøm avregnes i henhold til eksakt forbruk for den enkelte abonnement.

Helse, miljø og sikkerhet - «Hus sjekken»

I oktober vil styret gjennomføre den årlige «hus sjekken». Det blir en gjennomgang av fellesarealene, det vil si; gang, trappeløp, loft, kjellere og uteområdene. Fra tidligere vet vi at de fleste husene har god orden, men dersom det er behov, vennligst rydd og kast det som ikke skal være i fellesarealene. God orden gir både bedre sikkerhet, og skaper økt trivsel og bedre naboskap. Med tanke på brannsikkerheten er det viktig at dårlige batterier skiftes av beboerne (batterier kan fås fra styret). Dersom varslerne er defekte, ber vi om at styret får beskjed. Trappeoppgangen er rømningsvei så viktig at ikke store sko-hyller eller annet er til hinder rømning eller ambulansepersonell. Det er kun barnevogner og rullatorer som kan stå i yttergang/vindfang. På grunn av brann‐ og eksplosjonsfare er det forbudt å oppbevare gassflasker innendørs. Disse må oppbevares utendørs hele året.

Forberedelse til vinteren

Vinteren og den første snøen og frosten kommer ofte litt brått på. Anbefaler alle å gjøre de nødvendige forberedelsene til den kalde årstiden. Med tanke på høststormene; fest eller pakk bort gjenstander og utstyr som vinden kan få fart på. Husk å stenge utekraner som ikke er skikket for kulde.

Det er ekstra viktig å overholde parkeringsforbudet i Camilla Collets vei. Snøen reduserer fremkommeligheten, ikke minst for større biler og utryknings­kjøretøy. Minner om at P-plassene under høyspentledningene, nr 1-8, er forbeholdt beboere i Camilla Collets vei 1 og 3.  Gjester kan parkere på nr 9-12, eller ved P-plassen ved garasjene i enden av Camilla Collets vei.

Vi oppfordrer alle til å sørge for god lufting generelt i leilighetene, ved bruk av lyrer, selv om det er kaldt. For å unngå uinviterte gjester på to- og fire bein, og for å unngå nedbør på innsiden med påfølgende fukt- og råteskader, bør vinduer i loft og kjeller være lukket.Om dere opplever trege låse-kasser på verandadørene kan disse smøres med matolje.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til vår egen beredskap. Vi er helt avhengig av blant annet strøm, vann, mat og betalingsmidler, og anmoder derfor alle om å ta en ekstra sjekk på hva du har tilgjengelig dersom uvær, naturhendelser, eller sabotasje skulle gjøre at vi mister strømmen, vannet eller tilgang på nett og nødvendige varer for en periode. Gå inn på https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap for nærmere råd og tips.

Nettsidene våre: www.strindheimhageby.no 

Vi har egne nettsider med nyttig informasjon, husordensregler, søknadsskjema, arkiv med en del Hagebyposter med mere. Vennligst gå inn på sidene med jevne mellomrom. Ta gjerne kontakt dersom du har noe å tilføye.

Styrets arbeid
Styret møtes ca hver 3. uke. Saker meldes inn via Strindheimhageby@gmail.com eller i postkassa i Hanna Winsnes veg 2. Styret kan også nås på borettslagets egen telefon: 932 93 932.

Ved akutte tilfeller ved vann- og avløpsskader: kontakt Rørvakta K. Lund 40 47 40 40.
Så må styret kontaktes med henblikk på utbedringer, samt avklare forsikringsdekning mv.

Med ønske om en fin høst og vinter i Hagebyen 😊

fra oss i styret i Strindheim Hageby