Pandemien går nok mot slutten i Norge og vi får nok anledninger til å kose oss sammen igjen utover året. Men inntil videre så er det en del krav og føringer, og de skal vi følge etter beste evne. Det viktigste i tiden fremover er å overholde anmodninger og pålegg fra myndighetene for at vi alle skal holde oss friske. Det er også veldig viktig å være rause gjennom denne krisen. Oppfordringen fra styret er derfor å hjelpe andre om man har mulighet, innenfor myndighetenes påbud, men slå gjerne av en ekstra prat med naboen – på behørig avstand. En av de største endringene for borettslaget er at årets generalforsamling er planlagt avholdt i digitalt format. TOBB opprettet denne muligheten i fjor, og tilbakemeldinger fra de som har brukt denne løsningen har vært gode. Det vil komme ut eget skriv om dette med mere informasjon.

Våren er en tid for å rydde – og for ny vekst

Det blir ikke felles dugnadsarrangement i borettslaget i vår heller. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke tid på å rake bort grus og løv fra plenen rundt eget hus, legge tilbake torver som er brøytet bort, trimme hekker og busker. For de som har ekstra krefter så vil mange helt sikkert være veldig takknemlig for litt hjelp til pynting rundt husene. Borettslaget er også veldig takknemlig for alle som kan bidra til at fellesområdene blir flidd opp. Vi håper også at mange har mulighet til å flikk-male rundt husene, særlig i forbindelse med søppelskur og altaner. Containere kommer sånn at husene kan ryddes; Kanskje du kan hjelpe noen å lempe? HMS-sjekken i husene viser at en del av oss har lagret mye i kjellere, på loft og i trappeganger. Vi anbefaler alle å rydde litt ekstra nå som muligheten byr seg for å få unna ting og tang som har hopet seg opp. Husk at det ikke skal kastes farlig avfall (batterier, maling, impregnert trevirke etc), EE-avfall (hvitevarer, brunevarer, datautstyr etc), jord, betong, matavfall, gips, dekk, flytende avfall, isolasjon eller eksplosiver. Vennligst stable godt.

Tid for å rydde, men merk at det er ikke alle ting som skal kastes i containere.

 

De viktigste fellesområdene å rydde, rake og koste i er:

  1. Inngangen til borettslaget langs Belbuvegen, ved rundkjøringen trenger raking og kosting
  2. Barneparken trenger raking, kosting og annen rydding
  3. Langs Belbuvegen trengs raking og kosting
  4. Garasjeområdet i Camilla Colletts veg
  5. Gjesteparkering og under høyspenten sentralt i borettslaget.

 

Grøntområdene våre er grovt sett delt i to; Plen og eng.

  • Plenene klippes etter planen ukentlig fra midten av mai og i juni pga sterk vekst av gress og ugress, deretter hver 2. uke i juli-september da det er mere kløver.
  • Kantklipping utføres hver andre uke hele sesongen.
  • Områder i utkanten av borettslaget, definert som eng, klippes en gang i juni, juli og september. Dette vil bidra til bedre forhold for planter, fugler og insekter (som bier).

Parsellhage

Det er planer for en parsellhage i tilknytning til Barneparken, se under, for å styrke bomiljøet i Hagebyens midtpunkt. Det finnes flere slike parsellhager i Trondheim, og vi høster erfaringer fra Dalen Hageby, Persaunet Hageby med flere. Området som ser ut til å egne seg best ligger mellom tre-rekka og Barneparken, så skotthyllbanen blir sannsynligvis demontert. I tillegg er det muligheter i bakken sør for Barneparken. Vi har etablert et hagelag, og de holder på å konkretisere planene for parsellhagen. Ta kontakt med styret dersom du har innspill og/eller har lyst til å bidra.

 

Øverste bilde fra Barneparken. Mest aktuelle områder er markert med grønn stiplet linje. Nederste bilder er fra parsellhagen i Dalen Hageby, hvor de har fått til et flott område med bord og benker og masse vekster.

 

‘Støyskjermen’

Etter at Miljøpakken satt opp en profesjonell støyskjerm til mellom 30-40.000 per lengdemeter mot Bromstadvegen i forbindelse med fullføringen av Strindheimtunnelen ser vår 20 år gamle plankevegg svært medtatt ut. Denne 250 m lange veggen blir løst omtalt som ‘støyskjerm’, men dekker ikke kravene til dette formålet. Den ble satt opp av borettslaget, på borettslagets grunn, og hverken kommune eller vegvesen har tidligere hatt noen interesse av å støtte oss med vedlikehold eller oppgraderinger. Dersom vi skulle ha erstattet våre 250 m med plankevegg med en like god og profesjonell støyskjerm ville det ha kostet et sted mellom 5 og 10 millioner kroner. Det er verdt å merke seg at flere har sett på veggen, og det er lite eller ingen råte i treverket – det er mest maling som flasser av som gjør veggen så stygg. Vintervedlikehold forverrer skader på malingen ved å koste/frese snø med salt og sand mot veggen.

Miljøpakken i kommunen har i 2020 bevilget penger til kartlegging og målinger av støyforholdene langs en del av veiene i Trondheim, og Bromstadvegen er en del av dette. Vi avventer derfor resultatene av kartleggingen og eventuelle tiltak fra kommunen før vi vurderer å gjøre eget vedlikehold. Om noe så kan vi skrape av den verste delen av malingen for at det skal se litt bedre ut.

Bilde til venstre er flyfoto fra 1999 som viser 2-mannsboliger med separate adkomster til Bromstadvegen med allétrærne fra 1947. Bildet til høyre er fra 2020 og viser hvordan de 5 adkomstene ble lukket, og borettslaget etablerte den nye veien Amalie Skrams veg internt i borettslaget. Bildet til høyre viser et eksempel på fasaden mot Bromstadvegen hvor malingen har flasset mye.

 

Nettsidene våre: strindheimhageby.no

Vi har egne nettsider med nyttig informasjon, søknadsskjema, arkiv med en del Hagebyposter med mere. Her står det også en god del informasjon om utbygginger, de forskjellige utvalgene og en del av historien til Hagebyen. Vennligst gå inn på sidene med jevne mellomrom. Ta gjerne kontakt dersom du har noe å tilføye.

 

Husordensreglene

På grunn av endring av nasjonale forskrifter angående lading av kjøretøy i borettslag har Styret vedtatt en endring til Husordensreglenes punkt 4.2:

«Lading av hel- eller delelektrisk kjøretøy kan enten skje via typegodkjente ladere som, etter godkjenning av styret, er etablert i tilknytning til parkeringsareal utenfor egen bolig i Hagebyen, eller i borettslagets garasjer som er særskilt tilrettelagt for lading av slike hel- eller delektriske kjøretøy».

 

Se for øvrig nettsidene våre for de andre delene av Husordensreglene.

Eksempel på visning av nettsidene våre: Strindheimhageby.no 
På toppen finnes muligheter til å klikke på søknadsskjema, eldre Hagebyposter, historikk med mere.

 

Oppsummering av en del som har skjedd i Hagebyen det siste året

Vi har straks 14 nye garasjeplasser, ordnede uteområder på garasjetomta, ny-trimmede allétrærne sånn at mange får lys og sol på altaner, en del vinduer og altandører er byttet – mange flere skal det bli. Barneparken har fått ny vimpel som vaier fint i vinden. Arbeidsutvalget rydder og fikser jevnt, trimmer trær og busker, ordner lekeplass og søppelskur. Vi har forenklet litt i forhold til søppeldunker, målt av vannmålere og ordnet mange andre ting her og der som sparer tid og penger. El-sjekken er fullført og HMS-sjekken pågår. De ulike sjekkene er laget for at vi alle skal ha det best mulig sammen, og at hus og hjem skal være trygge. Det er også opprettet hagelag som skal utvikle en parsellhage ved Barneparken, det er en del som dyrker og får Hagebyen til å fremstå i sin beste prakt! Alt dette har vi fått til sammen i pandemiens krevende tid! Man skulle jo alltids ønske at det var mere tid og penger til å bytte alle vinduer, sette opp en super støyskjerm, bytte bordkledning, asfaltere nytt, male, bytte rør og annet, men om vi porsjonerer oppgaver og penger utover de kommende årene og tiårene så skal nok det meste komme på plass etter hvert. Siden tomten til Hagebyen ble kjøpt inn i 1946 så har det nå gått 75 år. Det er 70 år siden det siste huset ble ferdig i 1951. Dette er et par jubileum som kan feires etter hvert som situasjonen tillater det. Uansett så takker vi alle som fortsetter med sine gode bidrag, og som gjør Hagebyen til et godt sted å bo!

 

Styrets sammensetning:

Nils Erik Janbu                        - Leder
Svein Lillebakken                    - Nestleder
Julie Schjerve                          - Styremedlem
Iram Seif                                 - Styremedlem
Per Ola Johansen                    - Styremedlem
Frøydis Braaten                       - 1. Vara

Plan for neste styremøte: Rett etter årsmøtet, deretter tirsdag hver 3. uke. Saker meldes inn via Strindheimhageby@gmail.com eller i postkassa i Hanna Winsnes veg 2.

Borettslagets vakttelefon (hverdager kl. 17‐19): 932 93 932. 

Kontakt Rørvakta K. Lund 40 47 40 40 selv ved akutte tilfeller.